Nowoczesne łóżka z wyposażeniem dla pacjentów gnieźnieńskiego szpitala

2014-01-08

Starosta przekazał na ręce pana Andrzeja Szmyta okolicznościowy list, w którym wyraził swoją wdzięczność za nieocenioną pomocą, będącą wyrazem wielkiej dobroci i dbałości o człowieka oraz jego godność.

Inicjatorem i koordynatorem przekazania daru dla ZOZ w Gnieźnie był ks. prof. Witold Broniewski ze Stuttgartu, znany w powiecie za sprawą symbolicznej wędrówki do Gniezna „żłóbka przy drogach świata”, który zagościł w naszym mieście właśnie za sprawą ks. Broniewskiego.Starostwo Powiatowe