Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa otrzymała kolejne sale wykładowe

2005-04-21

Zarząd Powiatu konsekwentnie wspiera działalność Wyższej Szkoły Zawodowej. Wydział Oświaty Kultury i Sportu Starostwa pomógł przy rekrutacji na I rok studiów do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej poprzez przyjmowanie dokumentów osób chętnych do studiowania na nowopowstałej gnieźnieńskiej uczelni.

W październiku ubiegłego roku samorząd powiatowy przekazał w nieodpłatną dzierżawę dwie sale wykładowe oraz czytelnię w I Liceum Ogólnokształcącym, jak również halę sportową w II Liceum Ogólnokształcącym. Zarząd powiatu zdecydował ponadto o opłaceniu dzierżawy za sale lekcyjne w starym konwikcie (w kwocie 15 tys. zł w roku 2004) Seminarium Duchownego.

Od 1 stycznia 2005 r. PWSZ nie ponosi żadnych opłat za wszystkie pomieszczenia użyczone od samorządu powiatowego. Jedynym kosztem jest opłata za media.

Oprócz wspomnianej kwoty samorząd powiatowy w roku 2005 przeznaczy kwotę 110 tys. zł w formie dotacji podmiotowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, jak również została zapisana kwota 500 tys. zł. w ramach rezerwy ogólnej starostwa również pod potrzeby PWSZ.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
Starostwo Powiatowe