XLVII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2014-02-14
XLVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
27 lutego 2014 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej na temat bieżącej działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w okresie od 31.01.2014 r. do 27.02.2014 r.
 7. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Gnieźnieńskim za rok 2013.
 8. Sprawozdanie roczne z działalności, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie za rok 2013.
 9. Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2013.
 10. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2013.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2013 oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński za 2013 r.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: podtrzymania stanowiska określonego w Uchwale Nr XLV/314/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Panów T. D. i M. G. na działania Starosty Gnieźnieńskiego;
  2. w sprawie: ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości położonej w Trzemesznie stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego;
  3. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.
Starostwo Powiatowe