Przyznano stypendia sportowe

2014-03-13Stypendia sportowe na okres od stycznia do grudnia 2014 roku dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym obejmują łączną kwotę 24 000 zł.

Stypendia sportowe otrzymały osoby uprawiające różnorodne dyscypliny sportowe, między innymi: boks, tenis stołowy, karate, triathlon, czy hokej na trawie.

Gratulując zebranym na sali sesyjnej sportowcom, Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak wyraził nadzieję, że przyznane stypendia pomogą zawodnikom w treningu i codziennym doskonaleniu swoich, i tak już bardzo wysokich, umiejętności.

Wykaz osób, które otrzymały stypendium sportowe Starosty Gnieźnieńskiego w 2014 roku

Starostwo Powiatowe