Wielokulturowy warsztat na zakończenie Festiwalu

2014-03-31

Wyjątkowy występ podsumowujący przedsięwzięcie zorganizowane przez Powiat Gnieźnieński, CK eSTeDe oraz uczelnie wyższe, szkoły ponadgimnazjalne, ośrodki i poradnie - podsumował trzy dni wykładów, wystaw i warsztatów dotyczących zagadnienia wielokulturowości. Mamadou Diouf i Pako Sarr – artyści z Senegalu, którzy na co dzień mieszkają w Polsce, poprzedzili swój koncert spotkaniem z młodzieżą, na którym dyskutowano o współczesnym postrzeganiu odmiennych kultur przez człowieka.


Starostwo Powiatowe