O lesie i ekologii na gnieźnieńskich prezentacjach

2014-04-16

Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne otworzyła Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego – Koła w Gnieźnie – Grażyna Bernaciak, która powitała zaproszonych gości wśród których znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych.Spotkanie uświetniła prezentacja Michała Michalaka – Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniezno, poruszająca zagadnienia związane z gospodarką leśną.Program prezentacji obejmował również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i fotograficznego, przedstawienia teatralne,konkurs wiedzy o lesie oraz pokaz prezentacji multimedialnej.

Wyniki XIX Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych:
Wyróżnienia:
Daniel Szczygieł - Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego, Natalia Bartkiewicz - Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego, Rafał Janas - Zespół Szkół Ponadgimnazjanych nr 2.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy zaangażowania się w sprawy ekologii, tym bardziej, że w tym roku obchodzimy 90 lecie Lasów Państwowych.

Prezentacje odbyły się w ramach przedsięwzięcia„Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną”. Dofinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.XIX Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne są organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi przy współudziale Starostwa Powiatowego - Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Nadleśnictwa Gniezno. Nad przebiegiem całości akcji czuwał Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie. Celem tegorocznej edycji było upowszechnienie wiedzy z ekologii i ochrony przyrody, informowanie o walorach przyrodniczych i zagrożeniach środowiskowych, zwrócenie uwagi na historię i tradycję Lasów Państwowych.
Starostwo Powiatowe