Dyżur konsultanta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

2014-04-24

Najbliższy termin dyżuru - Biuro Obsługi Interesanta: 30 kwietnia 2014, godz. 9.00-13.00

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat: Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

Organizator
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie
tel.: 61 425 02 90 
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
więcej informacji na
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Starostwo Powiatowe