Przyroda budzi się do życia - Konkurs fotograficzny

2014-05-28

Ideą konkursu jest spojrzenie przez obiektyw aparatu na bogactwo piękna natury oraz ukazanie znaczenia form ochrony przyrody oraz walorów przyrodniczych wiosną.

Uczestnikiem Konkursu może być uczeń liceum ogólnokształcącego, szkoły ponadgimnazjalnej i student uczelni wyższej. Konkurs skierowany jest do miłośników przyrody i fotografii zarazem. Do konkursu mogą być zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Każdy uczestnik do Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.
Fotografie należy przesłać w formie odbitek kolorowych lub czarno – białych w formacie 15x21cm (maksymalnie 24x30cm).

Fotografia zgłoszona do konkursu powinna przedstawiać: Zdjęcia nie mogą być przetworzone i obrobione komputerowo.Wszystkie prace muszą być zapisane na płycie CD w postaci plików cyfrowych (JPEG lub PDF).

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać w kopertach w nieprzekraczalnym terminie do dnia13 czerwca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno
z dopiskiem: „Przyroda budzi się do życia”

Do każdej pracy konkursowej należy załączyć kwestionariusz zawierający: Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie: www.naszesrodowisko.pl lub pod numerem telefonu: 61 424 07 48.

Pliki do pobrania
Starostwo Powiatowe