Wybierzmy najładniejszą posesję!

2014-07-15

Celem konkursu jest uhonorowanie tych właścicieli posesji, zagród, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do ukształtowania ładnego wizerunku regionu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 5 września 2014r. na formularzu zgłoszenia wraz ze zdjęciem posesji, zagrody i oświadczeniem.
Formularz zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać w kopertach na adres:
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno

z dopiskiem: „Posesje, zagrody w barwach lata”

Formularz dostępny jest na stronie www.naszesrodowisko.pl

Przedmiotem oceny w konkursie będzie:stan budynku,mała architektura, zagospodarowanie zagrody, posesji, ogród kwiatowy, ogród warzywny, sad przydomowy, część przeznaczona na wypoczynek i rekreację, ład i porządek w obejściu.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 61 424 07 48

Czekają atrakcyjne nagrody !

Pliki do pobrania
Starostwo Powiatowe