Zdobędą wyższe kwalifikacje i szansę na lepszy start

2014-07-24

W tym roku w 24 przedsiębiorstwach staże odbyło 45 uczniów.

Wicestarosta Gnieźnieński Robert Andrzejewski wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Aliną Kujawską-Matanda wizytowali firmę „Scanclimber”, w której staż trwający 4 tygodnie realizuje 2 uczniów ZSP 2. Program stażu ustalany jest indywidualnie dla każdej z osób i wykracza poza program szkolny. Stażyści otrzymują także wynagrodzenie w kwocie 1.500 zł.Starostwo Powiatowe