Obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej

2014-09-02

Członek Zarządu Powiatu Stanisław Rajkowski, Sekretarz Powiatu Małgorzata Cichomska-Szczepaniak oraz dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Marek Kosmala złożyli wiązanki pod pomnikiem w Parku im. Tadeusza Kościuszki.

W drugiej części obchodów na terenie PWSZ odsłonięto obelisk poświęcony ostatniemu dowódcy 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty płk. dypl. Mieczysławowi Mozdyniewiczowi.

W rocznicowej uroczystości zorganizowanej przez Urząd Miasta wziął udział także Przewodniczący Rady Powiatu Telesfor Gościniak i radni powiatowi, przedstawiciele służb, poczty sztandarowe oraz kombatanci.
Starostwo Powiatowe