Rowerem z Kiszkowa do Rybna

2014-09-11

Symbolicznego przecięcia wstęgi na liczącej przeszło 2 km drodze dokonali miedzy innymi: Wójt Gminy Kiszkowo Tadeusz Bąkowski, Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, Wicestarosta Robert Andrzejewski oraz Członek Zarządu Powiatu Alina Kujawska-Matanda.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również radni gminni i powiatowi, przedstawiciele wykonawcy, służb mundurowych, duchowieństwa i mieszkańcy gminy.

Uroczystość zakończono wspólna przejażdżką rowerową w kierunku Rybna.

Realizując inwestycję główny nacisk kładliśmy na użyteczność i bezpieczeństwo naszych mieszkańców – zaznaczył Wójt Tadeusz Bąkowski. Cieszę się, że Powiat wraz z Gminą wspólnie doprowadzili do poprawy komfortu życia i przemieszczania się mieszkańców Rybna i Kiszkowa – dodał Starosta Dariusz Pilak.

Koszt inwestycji to przeszło 700 tys. zł, w tym dofinansowanie z Gminy Kiszkowo – 500 tys. zł. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Powiatu.


Starostwo Powiatowe