Innowacje w I LO

2014-09-25

System zakupiono i zainstalowano dzięki współpracy z Fundacją PKO Banku Polskiego. Karta będzie także pełnić funkcję karty płatniczej.
Starostwo Powiatowe