70 lat LOK

2014-10-06

Dariusz Pilak serdecznie pogratulował wszystkim członkom i działaczom LOK wielu lat aktywności na rzecz obronności kraju i krzewienia wśród mieszkańców naszej małej Ojczyzny postaw patriotycznych.Starostwo Powiatowe