Inwestycji w oświatę ciąg dalszy – ruszyła kolejna rekrutacja nauczycieli i nauczycielek!

2014-10-15

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W sierpniu i we wrześniu 2014 roku w 64 szkołach i przedszkolach zakwalifikowanych do udziału w projekcie przeprowadzone zostały spotkania z dyrektorami, radami pedagogicznymi oraz warsztaty, podczas których nauczyciele wspólnie z SORE dokonali wyboru tematu, w którym chcą podnosić kwalifikacje oraz zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności. Pierwsze zajęcia dla nauczycieli zaplanowane są już na grudzień 2014 roku.

15 października 2014 roku rusza kolejna rekrutacja nauczycieli i nauczycielek, chcących brać udział w szkoleniach oraz pracować w ramach sieci. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz (dostępny u SORE, pod którego opieką znajduje się szkoła lub do pobrania ze strony internetowej Powiatu) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oddać go SORE do 31 października 2014 roku. O wynikach rekrutacji nauczyciele i nauczycielki powiadomieni zostaną najpóźniej w pierwszych dniach grudnia 2014r.

Serdecznie zapraszamy

Do pobrania:
Starostwo Powiatowe