Odbiór prac melioracyjnych

2014-10-15

W bieżącym roku na prace melioracyjne Zarząd Powiatu przeznaczył 80 tys. zł. Prace polegają na obustronnym wykaszaniu, usuwaniu namułu, krzaków i drzew rosnących w rowach. Na terenie naszego powiatu działa 28 spółek wodnych, konserwujących rowy melioracyjne o łącznej długości ok. 1 135 km. Dotacje udzielane przez Powiat Gnieźnieński umożliwiły dotychczas wykonanie konserwacji 168 rowów melioracyjnych na długości 196 311 mb. W samym 2014 roku zostało przekonserwowanych 29 276 mb.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja prac, przy dalszym współudziale Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i Gmin powiatu.
Starostwo Powiatowe