Hokeiści Stelli z Medalami

2014-10-20

Podczas uroczystości medale wręczali: Prezes PZHT Andrzej Grzelak, Senator RP Piotr Gruszczyński, Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak oraz Wicestarosta Robert Andrzejewski.

Hokeiści gnieźnieńskiej Stelli, wraz z Prezesem Zdzisławem Kujawą, zapewniali, że tego roczne wyróżnienie nie będzie jedynym, a w ślad za nim pojawią się kolejne.

Wszystkim zawodnikom i działaczom Klubu życzymy wielu sukcesów.
Starostwo Powiatowe