Za nami Powiatowe Targi Pracy

2014-10-22

Powiatowe Targi Pracy to szansa zarówno dla osób bezrobotnych, jak i poszukujących nowych ścieżek zawodowego rozwoju. Spotkanie kilkudziesięciu pracodawców jest także okazją do nawiązania miedzy nimi nowych kontaktów i wymiany doświadczeń.

Organizatorem Targów był Powiatowy Urząd Pracy oraz Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie.
Starostwo Powiatowe