Natasza Szalaty radną powiatu gnieźnieńskiego

2015-01-30

Natasza Szalaty jest z wykształcenia nauczycielem. W wyborach do rady powiatu startowała po raz pierwszy, kandydując z okręgu wyborczego nr 2 (obejmującego południową część miasta Gniezna) z list Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Radna Natasza Szalaty będzie pracowała w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W krótkim komentarzu tuż po złożeniu uroczystego ślubowania nowa radna oświadczyła, że płaszczyznami działań, w których chciałaby wypełniać powierzony sobie mandat będą przede wszystkim edukacja oraz rodzina.

Starostwo Powiatowe