Medale Ministra Obrony Narodowej dla mieszkanek powiatu

2015-02-06

Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymały: pani Teresa Kamińska i pani Zdzisława Nawrocka. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju minister uhonorował panią Zofię Banasik.

Medale wręczyli Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński oraz ppłk mgr inż.Marcin Pietrzak, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koninie. Ceremonia odbyła się podczas spotkania noworocznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, zorganizowanego w dniu 5 lutego.

Medale stanowią uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Wyróżnienia nadaje się również w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali swoje dzieci na wzorowych żołnierzy.
Starostwo Powiatowe