Młodzież w

2005-06-16

W środę, 15 czerwca w Domu Wczasów Dziecięcych w Mielnie odbyły się warsztaty robocze dla młodzieży - przyszłych uczestników Zjazdu Gnieźnieńskiego. Doświadczeni trenerzy w osobach: Maria Rogaczewska - pracownik naukowy Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, członek Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, Przemysław Fenrych - Zastępca Dyrektora ds. Szkoleń w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie oraz Piotr Czekierda - Kierownik Działu Współpracy, Funduszów i Promocji w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu, pokazywali młodzieży jak poprowadzić warsztaty w swoich szkołach. Koordynatorem spotkania i odpowiedzialnym za realizację całego projektu "Akademia Dialogu" jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Po przeprowadzeniu warsztatów w szkołach efektem końcowym projektu ma być opracowanie materiału w zwięzłej formie według analogicznych tytułów debat jak dla uczestników Zjazdu. Przewiduje się, iż na początku każdego panelu dla "dorosłych" Prowadzący zaprosi przedstawicieli młodzieży, by zdali relację, jak na te same pytania odpowiadała uprzednio młodzież. Goście mają mieć chwilę na ustosunkowanie się do tych wystąpień. Przedstawiciele młodzieży będą mogli również przygotować specjalne pytania do ekspertów. Wszystkie debaty podczas Zjazdu będą nagrywane, a później ich podsumowanie zamieszczone w tekstach do książki wydanej po zakończeniu Kongresu.

Tematy grup roboczych zostały wybrane przez członków Komitetu Organizacyjnego Zjazdu według formuły "dialog w ..." a nie "dialog o ...". Celem tego zabiegu jest ukazanie dialogu jako sposobu bycia chrześcijaninem i rozwiązywania problemów w każdej dziedzinie życia. Dodatkowo chodzi o formacyjny charakter Zjazdu - nie może on być typowym kongresem dyskusyjnym.

VI Zjazdowi Gnieźnieńskiemu będą towarzyszyły następujące debaty, w których udział będzie brała młodzież z następujących szkół z terenu powiatu:

Warsztaty i panele odbywać się będą w sobotę, 17 września w godzinach od 15.00-17.30.

Sześć z w/w dialogów - spotkań w grupach to typowe dyskusje panelowe przebiegające wg schematu: wprowadzenie przewodniczącego, wypowiedzi kilku specjalistów, relacja z grupy młodzieżowej + pytania młodzieży do ekspertów, odpowiedzi fachowców na pytania młodzieży, głosy z sali, dyskusja i podsumowanie przez ekspertów.

Pozostałe pięć dialogów będą zorganizowane w formie warsztatów wg następującej metody. Prowadzący przekształca grupę w symulacyjną grupę tematyczną (np. rada miasta, zespół pracowników itp.) i proponuje jej rozwiązanie konkretnego zadania, rozstrzygnięcie zawiłości. Tak ukształtowana grupa rozwiązuje problem, podczas gdy eksperci przysłuchują się i przyglądają dyskusji, początkowo nie wtrącają się. W trzeciej części eksperci wspólnie z grupą rozmawiają zarówno o sprawie, jak i o samej toczącej się w grupie dyskusji.

"Akademia Dialogu" to jeden z podprojektów realizowanych w ramach projektu "Gniezno-Miastem Dialogu" przebiegającego w dniach od 9-18 września 2005 roku w Gnieźnie. Po raz pierwszy w dotychczasowej współczesnej historii Zjazdów Gnieźnieńskich młodzież z powiatu może aktywnie zaznaczyć swój głos w podejmowanych dyskusjach i debatach na wiele nurtujących tematów.

Przypomnijmy, Projekt "Gniezno - Miastem dialogu" obejmuje cykl imprez w okresie od 9 -18 września 2005 roku. Głównym punktem tych wydarzeń jest VI Zjazd Gnieźnieński - kongres ruchów i stowarzyszeń chrześcijańskich, odbywający się w dniach 16-18 września br., przebiegający pod hasłem "Europa dialogu. Być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie". Zjazd będzie mieć charakter międzynarodowy, wielokulturowy i ekumeniczny. Zgromadzi ponad 800 reprezentantów wielu ruchów i stowarzyszeń, ze Wschodu i Zachodu. Nowym elementem kongresu ma być otwarcie się na dialog z innymi religiami: judaizmem i islamem. Organizatorem Zjazdu jest Forum Świętego Wojciecha. W prezydium komitetu honorowego znajdują się: Ks. Kardynał Józef Glemp - Prymas Polski, Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński - Metropolita Gnieźnieński, Wielce Błogosławiony Sawa - Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski oraz Ks. Biskup Janusz Jagucki - Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Wszystkie informacje na temat Zjazdu znajdują się na stronie www.euroforum.pl

UWAGA!!!
Organizatorzy VI Zjazdu Gnieźnieńskiego serdecznie zapraszają młodzież chętną do współpracy przy organizacji Zjazdu na zasadzie wolontariatu. Wszyscy chętni proszeni są o przybycie na spotkanie w dniu 2 września o godz. 17.00 do siedziby Fundacji Św. Wojciecha w Gnieźnie, przy ul. Łaskiego 11, tel. /061/ 426 36 51.

Oczekiwania Gniezna wobec VI Zjazdu Gnieźnieńskiego - wynik warsztatów młodzieży, które odbyły się w dniu 15 czerwca w Mielnie

Plik do pobrania

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

Starostwo Powiatowe