Zaproszenie na spotkanie z organizacjami pozarządowymi z powiatu gnieźnieńskiego

2015-02-17

, zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu gnieźnieńskiego do udziału w spotkaniu, dotyczącym idei sieciowania oraz wzmacniania lokalnych organizacji społecznych.

Jak zaznacza Justyna K. Ochędzan, Prezes WRK ZOP, spotkanie adresowane jest do przedstawicieli/przedstawicielek organizacji pozarządowych z powiatu gnieźnieńskiego, którym bliska jest idea sieciowania i wspólne działania na rzecz wzmocnienia sektora obywatelskiego.

Program spotkania: Wspólna dyskusja na temat potrzeb środowiska jest cenną wskazówką w planowaniu zarówno wsparcia merytorycznego dla organizacji jak i działań rzeczniczych. Sieć działająca w Wielkopolsce od 20 lat aktywnie włącza się w tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju organizacji. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza do tworzenia silnego i samorządnego sektora, który potrafi skutecznie działać w środowisku lokalnym i współpracować z administracją.

Wszelkich informacji na temat spotkania oraz członkostwa w WRK ZOP udziela: Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu u powiatowego koordynatora.

Spotkanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Starostwo Powiatowe