Spotkania dotyczące programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020

2015-02-17

Wydarzenia odbędą się w Poznaniu, Toruniu i Katowicach. Organizacja spotkań w trzech województwach ma na celu ułatwienie dostępu do informacji jak największej liczbie instytucji. Zainteresowani z całej Polski mogą zgłaszać się na wybrane spotkanie.

Harmonogram spotkań Rejestracja w trybie on-line jest otwarta pod adresem: www.europasrodkowa.gov.pl

Spotkania mają charakter informacyjny. Ich celem jest zaprezentowanie korzyści z udziału w projektach transnarodowych i międzyregionalnych. Mają pokazać związek między RPO 2014-2020 a programami EWT. Każde spotkanie ma temat przewodni, który zostanie szczególnie podkreślony w trakcie wystąpień. W Poznaniu i Katowicach będzie to innowacyjność i MŚP, w Toruniu dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Udział w spotkaniach powinien umożliwić przygotowanie się do spotkań innego typu, między innymi, planowanych w Warszawie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, seminariów informacyjnych na temat zasad naborów w programach (18 marca br. - Interreg Europa Środkowa; 6 maja br. – Interreg Europa) i spotkań międzynarodowych organizowanych przez Wspólne Sekretariaty oraz ułatwić ocenę propozycji projektowych (współpracy) otrzymywanych od zagranicznych partnerów.

W razie pytań dotyczących ww. programów EWT zapraszamy do kontaktu z Krajowymi Punktami Kontaktowymi w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju: Szczegóły na temat wydarzeń dostępne są w załączonych poniżej programach ramowych:

Pliki do pobrania:

Starostwo Powiatowe