„Środa z Funduszami dla instytucji kultury” - bezpłatne spotkanie

2015-05-18

Kolejne z serii spotkań zainicjowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dedykowane jest dla instytucji kultury.


Cel spotkania:
W ramach spotkania zostaną przedstawione możliwości wsparcia instytucji kultury między innymi w zakresie cyfryzacji zasobów kulturowych, możliwości realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych (dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków) oraz działania związane z rewitalizacją. Omówione zostaną również działania związane z priorytetem: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Termin i miejsce: Zgłoszenia: Pliki do pobrania: Więcej informacji:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie
ul. Rynek 10/1, 62-200 Gniezno
gniezno.fe@wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pl
tel. 61 425 02 90
tel. kom. 691 950 043

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Starostwo Powiatowe