Liceum w Trzemesznie zostanie zmodernizowane

2005-08-09

Przedsięwzięcie nosi nazwę "Wymiana kotłowni węglowej na gazową, docieplenie ścian, stropodachów i rurociągów ciepłowniczych w budynkach szkolnych Liceum Ogólnokształcącego im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie". W roku 2005 samorząd powiatowy na remont Liceum będzie mógł wykorzystać max. do 350 tys. zł. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie pożyczki z możliwością częściowego umorzenia. Spłata pozostałej kwoty zostanie rozpisana na okres 8 lat od dnia udzielenia pożyczki z oprocentowaniem w wysokości 0,5% stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym liczonych od nie spłaconych kwot kapitału.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

Starostwo Powiatowe