15-lat Straży Rybackiej

2015-06-22

Jubileuszowi towarzyszyła wystawa fotografii autorstwa Przemysława Degórskiego ukazująca unikalne widoki wód powiatu gnieźnieńskiego.

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego została powołana w 2000 roku, z inicjatywy śp. Zbigniewa Misiora, który do roku 2012 pełnił w straży funkcję jej pierwszego komendanta oraz śp. Jacka Marciniaka, ówczesnego starosty gnieźnieńskiego. – Społeczna Straż Rybacka zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie – tłumaczy Andrzej Kowalski, komendant SSR. - Od minionych piętnastu lat straż działa nieprzerwanie na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa wód powiatu gnieźnieńskiego, a przede wszystkim pomaga w zwalczaniu kłusownictwa. Ściśle współpracujemy ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska oraz innymi służbami.

Jak wyjaśnia Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie corocznie wspiera i dofinansowuje działalność Społecznej Straży Rybackiej poprzez zakup umundurowania, sprzętu specjalistycznego i wyposażenia technicznego. – Zapewniamy pomieszczenia biurowe i garażowe, opłaty za media, dofinansowujemy naprawy i przeglądy sprzętu używanego do przeprowadzania kontroli, ponadto zaopatrujemy strażników w legitymacje, odznaki identyfikacyjne oraz zapewniamy ubezpieczenie strażników podczas pełnienia służby – dodaje dyrektor Musiałowicz.

Obecnie Straż Rybacka liczy ośmiu strażników. Należą do niej: Andrzej Kowalski, Dariusz Frankowski, Waldemar Klorek, Jarosław Ryczkowski, Marek Budzyński, Grzegorz Frankowski, Roman Rokosik i Artur Piątek. Obszar działań straży to powierzchnia 2252 ha wód. Tylko w ubiegłym roku dokonano 132 kontroli, w tym 91 w nocy. Skontrolowano łącznie 447 wędkujących.

W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyło wielu zaproszonych gości, w tym także przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego z Poznania i Gniezna, Państwowej Straży Rybackiej oraz Zarządu Powiatu. Gratulując jubilatom Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński, podkreśliła społeczny, a zarazem bardzo trudny obszar pracy strażników. - Piętnaście lat istnienia Społecznej Straży Rybackiej, to czas podsumowań, ale i życzeń kolejnych lat owocnej działalności. Niech ten i następne Jubileusze umacniają Wasz pozytywny wizerunek sprzyjając tworzeniu klimatu opartego na zaufaniu i szacunku społeczeństwa.Starostwo Powiatowe