LPIFE w nowej siedzibie - zapraszamy

2015-11-03

prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie: Centrum Kultury „Scena To Dziwna”, ul. Franklina D. Roosevelta 42, 62-200 Gniezno.

Zapraszamy do odwiedzenia Punktu osobiście, od poniedziałku do piątku, w godzinach:
poniedziałek - 07.00 - 17.00
wtorek - piątek – 07.00 - 15.00

kontaktu telefonicznego:
tel.: 61 425 02 90
tel. kom. 501 134 535

lub poprzez e-mail:
gniezno.fe@wielkopolskie.pl
j.jastrzebska@powiat-gniezno.pl
m.grabowska@powiat-gniezno.pl

W Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gnieźnie można uzyskać bezpłatne informacje na temat:
Specjaliści ds. Funduszy Europejskich przedstawiają również zasady ubiegania się o środki finansowe, tłumaczą jak przygotować wniosek aplikacyjny i załączniki do wniosku oraz przekazują zainteresowanym osobom materiały informacyjno–promocyjne w zakresie programów pomocowych ze środków unijnych.Starostwo Powiatowe