Wycinka drzew - prościej, skuteczniej i sprawniej

2015-11-13

Wśród poruszanych tematów mówiono miedzy innymi o uregulowaniu kwestii usuwania drzew, a także o wysokości opłat i kar za nieprawną wycinkę. Szkolenie w Gnieźnie prowadził dr Jędrzej Bujny.

- Podczas szkolenia poruszone zostały zagadnienia związane z niedawną zmianą ustawy o ochronie przyrody - informuje Magdalena Musiałowicz, dyrektor wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. – Rozmawialiśmy o nowych regulacjach w zakresie wnioskowania i wydawaniem zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz naliczania opłat i kar za wycinkę drzew bez zezwolenia. Zmienione w sierpniu zapisy ustawy wpływają również na charakter postępowań administracyjnych, stąd do udziału w szkoleniu zaproszono przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, urzędów gmin powiatu gnieźnieńskiego i wspólnot mieszkaniowych – dodaje M. Musiałowicz.

Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów, jak i kar administracyjnych z tym związanych, zróżnicowania wysokości kary w zależności od okoliczności sprawy, uregulowania kwestii usuwania drzew w stanie wyższej konieczności oraz poprawy efektywności wykonywanych nasadzeń zastępczych. Jednym z punktów spotkania była także prezentacja sprzętu do wykonywania tomografii dźwiękowej, który stosowany jest w procesie przygotowywania ekspertyz dendrologicznych.
Starostwo Powiatowe