Konferencja – „Edukacja dla bezpieczeństwa”

2015-11-26

Jej głównym celem była identyfikacja potrzeb programowych w odniesieniu do istniejących założeń realizowanego w szkołach, w ramach powszechnego systemu edukacji, programu „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

Organizatorami konferencji były: Akademia Obrony Narodowej, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie. Patronat nad konferencją objęła Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński.

W spotkaniu odbywającym się w dniach 19-20 listopada br., uczestniczyli Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. dr Rafał Batkowski, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu insp. Marek Świszcz, prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, Zastępca Naczelnika Wydziału Historii Policji i Edukacji Społecznej Komendanta Głównego Policji nadkom. Zbigniew Bartosiak, ppłk Konrad Stube Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, płk mgr pil. Krzysztof Walczak Dowódca 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu, Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie insp. Artur Sobolewski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach Iwona Matysiak, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie Beata Czechańska, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Marek Kosmala.

Podczas pierwszego dnia konferencji odbyło się spotkanie panelu eksperckiego, podczas którego uczestnicy wymieniali się dotychczasowymi doświadczeniami i prognozami w zakresie dalszego rozwoju edukacji dla bezpieczeństwa. Określano również kierunki działań mających na celu uchronienie młodzieży przed podejmowaniem czynności nieakceptowanych w społeczeństwie. Policja od lat podejmuje liczne, precyzyjnie określone inicjatywy oraz projekty służące bezpieczeństwu uczniów. Wypracowane relacje pomiędzy funkcjonariuszami i podmiotami działającymi w sferze edukacji, pozwalają sprawnie definiować zagrożenia i skutecznie im przeciwdziałać. Według uczestników spotkania niezmiernie ważne jest także budowanie forum na rzecz rozwoju problematyki edukacji oraz współpraca świata nauki, środowisk nauczycieli, kuratorium oświaty i wszystkich służb mundurowych.

Podczas drugiego dnia konferencji liczni prelegenci zaprezentowali bogaty wybór tematów dotyczący klas o profilu mundurowym. Uczniowie dwóch klas policyjnych III Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie przygotowali ponadto program artystyczny. Nawiązywał on do historii i pracy policji na całym świecie.

Warto zaznaczyć, iż w powiecie gnieźnieńskim od kilku lat funkcjonują szkoły posiadające w swojej ofercie kierunki kształcenia w klasach mundurowych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie z powodzeniem prowadzi klasy z ukierunkowaniem sportowo–obronnym. III Liceum Ogólnokształcące realizuje program klasy policyjnej. Z kolei w Witkowie, w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych kształcą się uczniowie liceum „mundurowego”.

Foto - Anna Osińska - Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie
Starostwo Powiatowe