Dzieci w poznańskich szkołach uczą się, że w Gnieźnie powstała Polska

2016-01-19

Oprócz zajęć w szkole dzieci odwiedziły Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, aby na żywo zobaczyć to wszystko, o czym mogły dowiedzieć się z książek.

Nauczyciele dysponujący tak ciekawymi materiałami dydaktycznymi, jak się okazuje, bardzo chętnie z nich korzystają. Dowodem na to, są nadesłane przez uczniów z klasy 3b Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu zdjęcia ukazujące m.in. prace plastyczne, które zostały wykonane przez uczniów. Lekcje historyczne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem plakatów i książek.

Pierwszym zadaniem było zapoznanie się przez dzieci z książkami w domu, po czym każdy z uczniów miał opowiedzieć, co najbardziej z danej książeczki mu się spodobało. Następnie nauczyciel prowadzący lekcję uzupełnił opowieści fachową wiedzą, aby w dalszej kolejności dzieci mogły przygotować pracę plastyczną na wybrany przez siebie temat zaczerpnięty z książek. Ostatnim elementem lekcji historycznej była wycieczka do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Tam uczestniczyły w różnych warsztatach, zwiedzały muzeum i sprawdzały, które eksponaty przedstawione w książka można zobaczyć „na żywo”. Dzięki wcześniej przeprowadzonej lekcji, ku zaskoczeniu przewodnika, dzieci mogły wykazać się doskonałą wiedzą na temat początków państwa polskiego.

Przypomnijmy, plakaty trafiły nie tylko do SP nr 1 w Poznaniu, ale do wszystkich szkół podstawowych w całej Polsce. Akcję dystrybucji ponad 60 tys. plakatów do ponad 14 tys. szkół w Polsce przeprowadziło Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w 2012 roku. Oprócz plakatów, w ramach tego samego projektu unijnego zostały również przygotowane, spójne z plakatami, cztery książki dla dzieci. W celu szerszej dystrybucji książek, w roku 2015 Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zainicjowało współpracę z wydawnictwem Media Rodzina, które to podjęło się wydania książek własnym sumptem. W ten oto sposób książki z serii „Kultura Piastów dla dzieci” trafiły do wszystkich najważniejszych księgarni internetowych w Polsce, jak również do wybranych księgarni w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Książki można również znaleźć w księgarniach patronackich wydawnictwa. Z informacji, które docierają do starostwa wynika, że książki często zakupują szkoły, które dalej wykorzystują je do własnych potrzeb, w tym m.in. w postaci nagród i upominków dla uczniów.
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie składa serdeczne podziękowania za nadesłane zdjęcia Pani Katarzynie Szynkarek ze SP nr 1 w Poznaniu
Starostwo Powiatowe