Spotkania z mediatorem w Starostwie Powiatowym

2016-01-25

W Starostwie Powiatowym w Gnieźnie w każdy pierwszy wtorek miesiąca bezpłatne dyżury pełni mediator Anna Karwowska. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 26 stycznia br. o godz. 13.00.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne dotyczące mediacji. Samo pojęcie mediacji jest wciąż mało rozpoznawalne w świadomości społecznej. Podczas procesu mediacyjnego osoby biorące udział w sporze mogą doświadczyć czegoś zupełnie innego niż na sali sądowej, ponieważ mediator stwarza warunki na bezpieczne ujście negatywnych emocji i pomaga przyjąć postawę kreatywną wobec konfliktu.

Mediacja to metoda ugodowego rozwiązywania sporów. Jest procedurą, której podlega prawie każdy rodzaj konfliktu. Skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców, którzy nie chcą i nie mają czasu na długie procesy lub chcą przeznaczyć swoje środki finansowe na inne cele niż koszty procesowe.

Mediacja jest poufna, a udział w niej jest dobrowolny. Wystarczy, że strony konfliktu chcą się porozumieć, uregulować swoje sprawy. Korzyści płynące z mediacji są szczególne wówczas, gdy wzajemne relacje między skonfliktowanymi ludźmi nie kończą się w chwili zakończenia sporu. Ważne jest to między innymi w relacjach rodzinnych, biznesowych, gdzie występuje zależność lub współpraca.

Mediator pomaga wypracować porozumienie, które będzie satysfakcjonujące dla każdej ze stron. Postępowanie mediacyjne umożliwia stronom wzajemne wysłuchanie się, przedstawienie własnych racji, odnalezienie wspólnych interesów oraz wypracowanie możliwych rozwiązań. Mediator jest osobą bezstronną, niezaangażowaną w konflikt, która nie reprezentuje interesów żadnej ze stron i nie narzuca swoich rozwiązań. Sama obecność osoby niezwiązanej z konfliktem powoduje, że rozmowa staje się bardziej stonowana i merytoryczna.

Osoby w konflikcie wymagają wsparcia, ponieważ towarzyszy im szeroki wachlarz trudnych emocji, jak: rozgoryczenie, żal, frustracja, poczucie krzywdy aż wreszcie bezradność. Ma to niebagatelny wpływ na sam proces mediacyjny, ale również na ogólne funkcjonowanie. Dlatego warto podjąć wszelkie starania, by zminimalizować zgubne efekty sporu.

Dzięki mediacji strony konfliktu ponoszą mniejsze koszty emocjonalne. Mediacja ma na celu dojście do ugody, która zadowala obie strony. Należy dostrzec wartość, jaką jest zakończenie konfliktu, a wiedza o mediacji może zmienić przyszłość.

Spotkania z mediatorem w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbywać się będą w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 13.00-15.00. Serdecznie zapraszamy.
Starostwo Powiatowe