Powiat dofinansuje działalność spółek wodnych

2016-04-22

W spotkaniu z przedstawicielami samorządu powiatowego: starostą Beatą Tarczyńską i wicestarostą Jerzym Berlikiem uczestniczyli reprezentanci spółek wodnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Gnieźnie, Związku Spółek Wodnych, Powiatowego Zarządu Dróg, Wydziału Ochrony Środowiska oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarząd Powiatu zdecydował o przeznaczeniu w tym roku kwoty 150 tys. zł. na dofinansowanie prac konserwacyjnych prowadzonych przez spółki wodne. Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński podkreślała, że dbałość o stan sieci melioracyjnej na terenie powiatu to jeden z priorytetów Zarządu. Poza tematem dofinansowania na spotkaniu rozmawiano również o bieżących kwestiach dotyczących melioracji i funkcjonowania spółek wodnych. Przedstawiciele spółek podziękowali ponadto za udzieloną dotację i dotychczasową bardzo dobrą współpracę.

Przypomnijmy, na terenie powiatu gnieźnieńskiego działa 28 spółek wodnych konserwujących rowy melioracyjne o łącznej długości około 1135 km. Dotacje udzielane do tej pory przez Powiat Gnieźnieński umożliwiły wykonanie konserwacji 217 rowów melioracyjnych na długości 247.129 mb.Starostwo Powiatowe