Nowy Partner CKP

2016-05-06

Pomimo, iż szkoły zawodowe mają coraz ciekawszą ofertę edukacyjną, to chętnych do nauki zawodu jest wciąż za mało. Jak mówi Sylwester Sip, dyrektor CKP w Gnieźnie, rozwój przemysłu znacznie wyprzedził system kształcenia zawodowego i chociażby z tego powodu pracodawcy odczuwają brak wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem zawodowym lub technicznym.

- Obserwowane w ostatnim czasie dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy, szczególnie w obszarze nowoczesnych technologii, wymagają precyzyjnej i szybkiej odpowiedzi ze strony oferty edukacyjnej szkół zawodowych – informuje Sylwester Sip, dyrektor CKP w Gnieźnie. – Dzięki porozumieniu z firmą Clavey, naszym pierwszym projektem będzie utworzenie klasy objętej patronatem firmy w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Co bardzo istotne uczniowie tej klasy realizować będą program nauczania zarówno w tradycyjnej formie – na zajęciach szkolnych, jak i w rzeczywistych warunkach pracy. To bardzo atrakcyjna propozycja również dla samych pracodawców, którzy swoich przyszłych pracowników będą mogli rekrutować spośród profesjonalnie przygotowanych absolwentów – zaznacza S. Sip.

Jak podkreślają przedstawiciele firmy Clavey oferta nauki w klasie patronackiej obejmuje między innymi: system stypendialny dla uczniów, pracę na terenie jednej z najnowocześniejszych fabryk samochodowych w Polsce, kształcenie zawodowe dostosowane do standardów oczekiwanych na rynku pracy, specjalistyczne szkolenia oraz zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

- Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, jest jednym z głównych kierunków działań Zarządu Powiatu w obszarze edukacji – mówi Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. - Bardzo się cieszę, że Centrum Kształcenia Praktycznego podejmuje różnorodne działania, które z całą pewnością pomogą uczniom szkół technicznych w rozwijaniu swoich uzdolnień oraz znalezieniu atrakcyjnego zatrudnienia. Podpisane dziś porozumienie to kolejna cenna inicjatywa poszerzająca ofertę gnieźnieńskiego CKP – dodaje starosta B. Tarczyńska.Starostwo Powiatowe