VI Rajd Integracyjny „Kwiaty Polskie”

2016-05-18

Uczestnicy rajdu podzieleni na 9 drużyn wędrowali na trasach o długości 5 km - dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz 10 km. Każda z drużyn musiała ponadto rozwiać tematyczny quiz, ułożyć wiersz, a na mecie wystartować w dwóch konkurencjach plastycznych.

Dla najlepszych osób w poszczególnych konkurencjach przewidziano nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i Nadleśnictwo Gniezno. Każda z drużyn otrzymała także okolicznościowe upominki i dyplomy uczestnictwa. Za wytrwałość nagrodzono również najmłodszych uczestników, w tym 3-letniego Michała.Starostwo Powiatowe