Czas na wakacje

2016-06-24

rozwój osobisty i ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Najlepsze życzenia składamy także tym, którzy opuszczają mury szkolne podejmując dalszą edukację lub pracę zawodową. Życzymy wszystkim udanego wypoczynku!
Starostwo Powiatowe