Wspólnota łączy – Polacy i Niemcy, dobrzy sąsiedzi w Europie

2016-07-04

Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestniczyli między innymi Marcin Makohoński dyrektor wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz wicestarosta partnerskiego powiatu Teltow-Flaeming Detlef Gaertner.

Jak informowali organizatorzy - Europaverein (Stowarzyszenie Europejskie), niemiecki powiat Dahme-Spreewald oraz Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych - celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na transgraniczną współpracę pomiędzy stowarzyszeniami, organizacjami i samorządami z Brandenburgii oraz jej regionów partnerskich w polsko-niemieckim roku jubileuszowym. Spotkanie miało również umożliwić wzajemne poznanie i wymianę doświadczeń, a przede wszystkim wzmacniać dialog polsko-niemiecki na płaszczyźnie społeczeństw obywatelskich.

Podczas konferencji rozmawiano zarówno o drodze Polaków i Niemców do dobrego sąsiedztwa w Europie, której znaczącym elementem był polsko-niemiecki Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku, ale również o roli społeczeństwa obywatelskiego w procesach demokratyzacji obu krajów przed 1990 rokiem.

Przez cały dzień w holu Uniwersytetu trwała ponadto polsko-niemiecka giełda współpracy. Ewentualne bariery językowe pomagali pokonać wolontariusze – studenci Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM. Na zakończenie giełdy i konferencji przygotowano interesujący program kulturalny. Po oficjalnej części wszyscy goście mieli także okazję do wspólnego zwiedzania Poznania.

Spotkanie odbyło się w ramach uroczystości zorganizowanych z okazji 60. rocznicy strajku podjętego 28 czerwca 1956 roku w poznańskich Zakładach Hipolita Cegielskiego.
Starostwo Powiatowe