Komunikat – dyżur pracownika ZUS

2016-07-21

Przedstawiciel ZUS będzie udzielał informacji w sprawach dotyczących m. in. podlegania ubezpieczeniom społecznym, wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz w przedmiocie konsekwencji wynikających z pozostawienia środków ze składki emerytalnej na subkoncie ZUS. Zapraszamy.
Starostwo Powiatowe