Gminy powiatu z dofinansowaniem

2016-08-29

Środki z programu trafią między innymi do Gminy Łubowo i Gminy Kiszkowo.

Sygnatariuszami umów byli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, wójt Gminy Łubowo Andrzej Łozowski, wójt Gminy Kiszkowo Tadeusz Bąkowski oraz skarbnicy obu gmin.

Wsparcie dotyczy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Starostwo Powiatowe