Trwa konserwacja rowów melioracyjnych

2016-09-12

Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński, Jerzy Berlik wicestarosta gnieźnieński, Adam Serwatka, burmistrz Kłecka, Stanisław Borkowski, Przewodniczący Związku Spółek Wodnych oraz Jarosław Meller Kierownik Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie.

Powiat Gnieźnieński od 2007 roku dofinansowuje prace konserwacyjne rowów melioracyjnych wykonywane przez spółki wodne. Prace polegają na obustronnym wykaszaniu, usuwaniu namułu, krzaków oraz drzew rosnących w rowach. Ich celem jest regulacja stosunków wodnych głównie dla ochrony użytków rolnych przed powodziami, polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy.

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego działa 28 spółek wodnych. Dotacje udzielane przez Powiat Gnieźnieński umożliwiły do chwili obecnej wykonanie konserwacji 261 rowów melioracyjnych. W 2016 roku rozpatrzono pozytywnie 17 wniosków o dofinansowanie złożonych przez 12 spółek wodnych. Ostateczny termin zakończenia wszystkich prac upływa z końcem listopada br.Starostwo Powiatowe