Migajmy razem!

2016-09-23

Projekt z pewnością ułatwi komunikację z osobami głuchymi i niedosłyszącym.
Starostwo Powiatowe