Uczniowie ZSP nr 1 na AGRO SHOW

2016-10-03

Podczas tegorocznej edycji AGRO SHOW podsumowano również branżowe konkursy. W finale krajowym IV edycji Młodego Mechanika na Medal Adam Ogrodowicz z klasy 3 technikum mechanizacji rolnictwa zajął trzecie miejsce. Rozstrzygnięto także konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, zorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w Poznaniu, w którym również trzecie miejsce wywalczył Krzysztof Kałat uczeń klasy 2 technikum mechanizacji rolnictwa.

Udział w wystawie to szansa na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami z zakresu techniki w rolnictwie oraz ofertą producentów nawozów, nasion, środków ochrony roślin czy firm z sektora finansowego i innych związanych z rolnictwem.


Starostwo Powiatowe