Łubowo z nowym boiskiem

2016-10-07

- Przeprowadzenie tak istotnego dla wspierania kultury fizycznej procesu inwestycyjnego wymaga doskonałej organizacji i koordynacji prac – mówi Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. – Tym bardziej gratuluję władzom gminy, że pomimo trudnych warunków ekonomicznych, z którymi na co dzień spotykają się samorządy, udało się zrealizować inwestycję, która będzie zarówno służyć placówkom oświatowym, jak i sprzyjać popularyzacji sportu i rekreacji wśród wszystkich mieszkańców – dodaje starosta B. Tarczyńska. Koszt budowy obiektu to około 600 tys. złotych.Starostwo Powiatowe