Konsultacje ze Specjalistą ds. Funduszy Europejskich

2016-12-12

Podczas spotkania z pracownikiem Punktu będzie można dowiedzieć się m.in. jakie rodzaje wsparcia oferują Fundusze Europejskie oraz według jakich zasad i na jakie projekty przyznawane są środki z Unii Europejskiej.

Więcej informacji pod numerami telefonów:

61 626 61 90; 61 626 61 92; 61 626 61 93

oraz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Starostwo Powiatowe