Posiedzenie Zarządu KWSPU w Gnieźnie

2016-12-19Poza Zarządem KWSPU, na czele z panią prezes Janiną Kwiecień, w spotkaniu uczestniczyli Henryk Kołodziej - Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie, Krzysztof Sikora - Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy, Witold Horowski – Konsul Honorowy Ukrainy w Poznaniu, Igor Ksenicz – Główny Specjalista w Biurze Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Radosław Sobkowiak – Dyrektor SP 3 w Gnieźnie.

Podczas posiedzenia omówiono dotychczasowe działania i plany pracy biura KWSPU w roku 2017. Przyjęto także między innymi uchwałę dotyczącą przystąpienia do współpracy przy organizacji „Tygodnia Kultury Polskiej” w Truskawcu. Jednym z punktów spotkania była również prezentacja Powiatu Gnieźnieńskiego dotycząca współpracy z Ukrainą. O wzajemnych kontaktach i podejmowanych działaniach opowiedział Marcin Makohoński – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

Więcej o posiedzeniu Zarządu KWSPU w Gnieźnie na www.kwspu.pl

Starostwo Powiatowe