XXXVI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2017-01-19XXXVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI 26 stycznia 2017 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017-2028.
  2. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2017 roku.
 5. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2016.
 6. Sprawozdanie Starosty Gnieźnieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016, powołanej na podstawie art.38 a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.
 7. Bieżąca sytuacja ekonomiczna SP ZOZ Gniezno.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
 11. Wolne głosy i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Igliński


Starostwo Powiatowe