13 pomysłów na Gniezno i okolice, czyli przewodnik tematyczny dla turystów

2017-01-30

Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie powstał przewodnik tematyczny dla turystów, który przedstawia 13 gotowych pomysłów na zwiedzanie Gniezna i okolic.

Przewodnik opracował zespół autorów pod redakcją prof. GSW Milenium dr hab. Armina Mikos von Rohrscheidt. Publikację można zakupić w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Gnieźnie, w Muzeum Początków Państwa Polskiego, w Muzeum Zabytków Kultury Technicznej oraz w Księgarni Archidiecezjalnej.

O przewodniku

Wielu współczesnych turystów decyduje się na samodzielne zwiedzanie wybranego przez siebie zakątka świata. Zwiększa się też odsetek grup rodzinnych i turystów indywidualnych, którzy chętnie zapuszczają się „na własną rękę” w przestrzeń turystyczną. Chcąc jednak trafić do najważniejszych miejsc i zetknąć się z istotnymi elementami lokalnej historii czy tożsamości, a także z najciekawszymi postaciami lub opowieściami, potrzebują oni fachowego wsparcia. Nie może ono jednak odebrać im swobody oraz nudzić w wolnym czasie, który chcą wypełnić urozmaiconym wypoczynkiem, a może i przygodą.

Owo fachowe - nienarzucające się wsparcie przybrało postać Przewodnika Tematycznego dla Turystów „13 pomysłów na Gniezno i okolice”. Nie jest on kolejną „przegadaną” książką o zwiedzanym obszarze, zapełnioną tysiącami faktów i interpretacji oraz przydługimi wywodami o każdym obiekcie. Nie jest też do przesady naszpikowany fotografiami. Przewodnik zawiera podane w możliwie krótkiej formie informacje przydatne właśnie poszczególnym grupom zwiedzających i dla nich interesujące. Ujęty jest w formie zbioru propozycji spacerów (wycieczek) tematycznych z wyselekcjonowanymi informacjami. Poszczególne informacje w ramach każdego opisu obiektu - za pomocą prostego schematu i jednoznacznych symboli (ikonek) - wybiera do przeczytania sam turysta, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Sylabus miejsc i jego funkcje

Na przewodnik składają się krótkie wprowadzenia tematyczne, wraz z mapkami kilkunastu tras oraz odrębne opracowania o poszczególnych ciekawych miejscach, czyli ich turystyczne sylabusy, skonstruowane z użyciem różnorodnych form przekazu. Sylabus:


To ostatnie oznaczenie sprawia, że przewodnik jest dostosowany również do tematycznych zainteresowań turysty. Sylabus wspiera użytkownika w samodzielnym planowaniu i realizacji jego zwiedzania - atrakcyjnie oraz zgodnie z oczekiwaniami. Przy okazji sylabus urozmaica spotkanie zwiedzającego z miejscem lub obiektem dzięki zastosowaniu zróżnicowanych środków przekazu jak anegdoty, cytaty literackie lub legendy.

„Wybierz, co chcesz”

W pojedynczym sylabusie zestawione zostają wszystkie najważniejsze informacje, ale także treści szczególnie ciekawe na temat danego miejsca lub obiektu. O każdym z nich zostają więc podane istotne daty i fakty, wspomniani sławni ludzie z nim związani i opisane przełomowe wydarzenia. Samodzielnej selekcji informacji służy też forma graficzna. Odpowiednie kolory czcionki oraz jej kroje wyodrębniają poszczególne elementy opisu. Dzięki nim zwiedzający może ograniczyć się do najważniejszych - podstawowych informacji. Jeśli ma więcej czasu i jego zainteresowanie danym obiektem jest większe, może wybrać w opisie wątki uzupełniające, dzięki czemu dowie się m.in. co czyni miejsce czy obiekt niezwykłym i unikalnym.

„Wyławianie” tematu z przestrzeni

Selekcja informacji w obrębie samego sylabusa to nie wszystko. Prawdziwym novum przewodnika i jego cechą unikalną ma być przystosowanie do funkcji „asystenta” w samodzielnym odkrywaniu i interpretowaniu przestrzeni powiatu. Wyróżnimy więc w niej kilkanaście wątków tematycznych. Wszystkie one są oparte na autentycznych wydarzeniach, procesach historycznych i biografiach ludzi lub prezentują dziedziny życia społecznego i kulturalnego. Stanowią one odrębne całości, rozwijające się w kilkanaście wielobarwnych opowieści o jednym i tym samym obszarze. Przez zestawienie propozycji, opatrzenie ich wprowadzeniami, ustalenie logicznej kolejności zwiedzania i przestrzenne opracowanie tras użytkownik otrzymuje gotowy, indywidualny, tematyczny przewodnik. W poszczególne tematy wprowadzają i rozwijają je krok po kroku opisy tras, umieszczone w pierwszej części przewodnika i uzupełnione mapkami. Wprowadzenie tematyczne, wraz z mapką, automatycznie „wybiera” trasę i łączy na niej poszczególne obiekty. Zaznaczone na mapkach symbole poszczególnych stacji odsyłają zwiedzającego wprost do konkretnych sylabusów, z których można skorzystać po dojściu na miejsce. Przez każdy sylabus zostały z kolei poprowadzone osobne ścieżki tematyczne, selekcjonując, wyróżniając i wskazując w nim, za pomocą ikonki tematycznej, konkretne informacje istotne z punktu widzenia wybranej trasy. Umożliwia to odbycie spaceru (wycieczki) proponowaną trasą i błyskawiczne wyselekcjonowanie w każdym miejscu z dłuższych tekstów sylabusów tych informacji, które „składają” opowieść na wybrany przez niego temat. W ten sposób zwiedzający sam śledzi wiodący wątek w ramach pewnego ciągu, który staje się elementem jednolitego opowiadania. Ikonki symbolizujące poszczególne wątki tematyczne użytkownik przewodnika znajdzie na mapkach, u góry każdego sylabusa, należącego do danej trasy, a także po lewej stronie – w odniesieniu do jego treści. Dzięki nim bez trudu „wyłowi” w trakcie spaceru interesujące go informacje.Starostwo Powiatowe