XXXI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2005-11-16

Głównymi tematami sesji będą:

  1. Stan zagrożeń w środowisku młodzieży, działania profilaktyczne, prewencyjne, współpraca na linii szkoła-samorząd-policja.
  2. Roczne sprawozdania: Komisji Finansowej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Starostwo Powiatowe