Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

2017-05-09

Podczas spotkania Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński wręczyła akty powołania nowym członkom Rady. Wybrano także prezydium Rady, w skład którego weszli: Jerzy Berllik, Przewodniczący; Maria Brykczyńska, Zastępca Przewodniczącego; Grażyna Kozanecka, Sekretarz. Członkowie Rady przedstawili ponadto wstępne cele swojej działalności. Kolejne posiedzenie już w czerwcu.

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Przedstawiciele Rady Powiatu Gnieźnieńskiego:
Jerzy BERLIK
Jacek KOWALSKI

Przedstawiciele Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
Maria SUPLICKA
Monika TWARDOWSKA

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych:
Stanisław DOLACIŃSKI - Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan;
Maria BRYKCZYŃSKA - Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni;
Krystyna KRÓL - Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gnieźnie;
Maria CHWIAŁKOWSKA-GRYGIEL - Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej DOM w Gnieźnie;
Grażyna KOZANECKA - Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska;
Ks. Krzysztof STAWSKI - Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej;
Eleonora MĄDRA - Fundacja „Nasza wieś”;
Andrzej KLIMUK - Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP , Koło nr 4 w Gnieźnie.
Starostwo Powiatowe