Oświadczenie o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej

2017-08-30

które mogły być spowodowane przez czynniki takie jak susze, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę. Niniejsze oświadczenie może dotyczyć płatności obszarowych, jak również wniosków inwestycyjnych obsługiwanych w Oddziale Regionalnym ARiMR.

Wzór oświadczenia o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej do pobrania poniżej.

  • Wzór oświadczenia
  • Starostwo Powiatowe