Uczczono pamięć ofiar 17 września 1939 r.

2017-09-19

Organizatorem obchodów był samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Odział Gniezno.

Pierwszą część oficjalnych uroczystości rozpoczęła msza święta w gnieźnieńskim Kościele Garnizonowym, której przewodniczył bp Bogdan Wojtuś. Drugą odsłonę rocznicowego spotkania zorganizowano pod obeliskiem upamiętniającym poległych w Twerze policjantów II RP. W towarzystwie Kompanii Reprezentacyjnej Wojaka Polskiego z Powidza oraz samorządowej orkiestry dętej do Parku Miejskiego im. gen. Wł. Andersa udali się między innymi: samorządowcy, przedstawiciele służb, inspekcji i straży, duchowni, reprezentacje uczelni, szkół, stowarzyszeń, towarzystw i organizacji kombatanckich oraz harcerze.

Okolicznościowe przemówienie w imieniu Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego wygłosił Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński. Głos zabrał również Janusz Sekulski członek Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Odział Gniezno. Apel Poległych odczytał ppor. Maciej Kostecki. Uroczystości zakończono złożeniem wiązanek oraz wspólnym odśpiewaniem Roty.
Starostwo Powiatowe